Opisy szkół ponadgimnazjalnych

Na stronie I Powiatowego Festiwalu Nauki umieszczamy opisy szkół wraz z zdjęciami, logo oraz filmikiem reklamującym wybrane kierunki kształcenia. Wszystkie materiały prosimy przesłać na dysk Google i udostępnić suskifestiwalnauki@gmail.com Przygotowane materiały zostaną opublikowane na stronie i podlinkowane w zakładce Szkoły. Szkoły ponadgimnazjalne tworzą również wspólny film reklamowy. Jego celem jest zachęcenie gimnazjalistów do udziału w

Regulamin organizacyjny II Powiatowego Festiwalu Nauki

W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 11-13 MARCA 2019 ROKU Organizatorem w/w Festiwalu jest Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, gospodarzem jej II edycji ZS im.W.Goetla, Partnerem wspierającym organizatorów są wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu suskiego. Uczestnictwo szkół w Festiwalu jest dobrowolne – następuje po zapoznaniu się władz szkoły z niniejszym regulaminem oraz wypełnieniu (i odesłaniu) formularza zgłoszeniowego. Zasadniczym celem