Podczas Powiatowego Festiwalu Nauki przedstawiciele firm/zakładów pracy będą mogli – na przygotowanych dla nich bezpłatnych stanowiskach:

  • prezentować swoje Firmy i ich osiągniecia,
  • informować zainteresowanych (tj. uczniów gimnazjów/ich rodziców) o zawodzie, którego uczą, zasadach kształcenia praktycznego i efektach zatrudniania młodocianych pracowników,
  • pokazywać perspektywy, które daje uzyskanie wykształcenia zawodowego na współczesnym rynku pracy –w kraju i za granicą.