Dlaczego odbędzie się Powiatowy Festiwal Nauki?

 • bo szkoły średnie ( ponadgimnazjalne) chcą zapoznać uczniów kończących szkołę podstawową/gimnazjum z kierunkami nauczania, na nowy rok szkolny 2019/2020,
 • bo rodzice  chcą dowiedzieć się jak najwięcej o szkołach, do których trafią Ich dzieci – nie wszystkim wystarczy informacja ulotkowa czy internetowa,
 • bo placówki, które uczą różnych zawodów ( w ramach technikum/szkoły branżowej) chcą pokazać specyfikę wybranych kierunków nauczania, efekty swojej pracy i perspektywy dalszego rozwoju swoich absolwentek/absolwentów,
 • bo młodzież szkół podstawowych/gimnazjum powinna poznać lepiej miejsca swojej dalszej nauki,
 • bo młodzież szkół podstawowych/gimnazjum powinna zobaczyć, że dzięki szkołom średnim ma szansę:
  • pogłębić wiedzę, potrzebną każdemu, przez całe życie, w różnych miejscach i okolicznościach,
  • rozpoznać /rozwinąć różne uzdolnienia i talenty,
  • zdobyć rozmaite umiejętności oraz kompetencje ważne do aktywnego udziału w nowoczesnym społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy.

Dlaczego udział w powiatowym Festiwalu Nauki jest bardziej atrakcyjny niż dotychczasowe spotkania uczniów szkół podstawowych/gimnazjum z delegacjami szkół ponadgimnazjalnych:

 • Festiwal zapewnia atrakcje dotychczas niedostępne młodzieży szkół podstawowych/gimnazjum;
 • Festiwal ułatwia osobom zainteresowanym (uczniowie, rodzice) kontakt z wybranymi pracodawcami, którzy informują o swojej działalności edukacyjnej i biznesowej;
 • Podczas Festiwalu gromadzą się instytucje/środowiska, które w powiecie wspierają edukację i rozwój środowisk lokalnych.

NIE PRZEGAP – FESTIWAL NAUKI jest szczególnie dla WAS :

 • odkrywa tajemnice współczesnej wiedzy,
 • pomaga rozpoznać zainteresowania (również pasje),
 • ułatwia wybór dalszej drogi życiowej.