Na tym kierunku uczniowie zapoznają się z planowaniem, organizowaniem oraz nadzorowaniem procesu wytwarzania artykułów spożywczych. Uczą się dokonywać właściwej oceny jakościowej wyrobów, sporządzać nowe receptury oraz modyfikować istniejące. Dowiadują się jak opracowywać normy i procedury dotyczące wprowadzania produktów na rynek oraz jak tworzyć dokumentację, dzięki której produkty można eksportować.

W tym zawodzie absolwent zdobywa kwalifikację:

SPC.07: Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów cukierniczych