Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Makowie Podhalańskim przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Celem edukacji w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest wszechstronny rozwój uczniów na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak, aby byli zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem, by mogli uczestniczyć w życiu społecznym.

Nauka w szkole trwa 3 lata, ale istnieje możliwość wydłużenia etapu nauczania o jeden rok. Klasy liczą od 6 do 8 uczniów. Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia, programach edukacyjno-terapeutycznych, a ocenianie postępów uczniów ma charakter opisowy.

Prowadzi się tu zajęcia z:

  1. zakresu gospodarstwa domowego;                     
  2. introligatorstwa;
  3. bukieciarstwa;
  4. ogrodnictwa;
  5. elementy tkactwa;
  6. wytwarzanie przedmiotów pamiątkarskich i dekoracyjnych;
  7. elementy dziewiarstwa;
  8. sztuki użytkowej