To kierunek bardzo kreatywny– grafika komputerowa, poligrafia i techniki drukarskie w jednym.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania, także w 3D.

Absolwent tego kierunku będzie mógł znaleźć zatrudnienie w agencjach reklamowych, studiach graficznych i fotograficznych, drukarniach, pracowniach poligraficznych, wydawnictwach książkowych, prasie czy telewizji lub może założyć własną firmę.  

Przedmioty rozszerzone: język angielski, informatyka

Kształcenie w zawodzie odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji zawodowych:

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków