To kierunek bardzo kreatywny – grafika komputerowa, poligrafia i techniki drukarskie w jednym.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowaniem materiałów do drukowania.

Absolwent tego kierunku będzie mógł znaleźć zatrudnienie w agencjach reklamowych, studiach graficznych i fotograficznych, drukarniach, pracowniach poligraficznych, wydawnictwach książkowych, prasie czy telewizji lub może założyć własną firmę graficzno – poligraficzną.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, informatyka

Kształcenie w zawodzie odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji zawodowych:

PGF.04. Przygotowywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGR.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków