To zawód przygotowujący młodzież do pracy z wykorzystaniem technik komputerowych w różnych działach gospodarki: bankowości, administracji państwowej i samorządowej, urzędach skarbowych i w działalności gospodarczej. Absolwent może zostać pracownikiem firmy komputerowej, usługowej lub produkcyjnej, prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług i systemów komputerowych.

Przedmioty rozszerzone: język obcy, matematyka

Kształcenie w zawodzie odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych