To obecnie bardzo poszukiwany zawód na rynku pracy. Zadaniem logistyka jest dostarczenie właściwego towaru klientowi, we właściwym czasie i miejscu. Logistyka to przepływ materiałów, towarów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach oraz między nimi.

Przedmioty rozszerzone: język obcy, geografia

Kształcenie w zawodzie odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu