WAŻNY KOMUNIKAT dla uczestników II Powiatowego Festiwalu Nauki

Szanowni Państwo,

będzie nam niezmiernie miło gościć absolwentki i absolwentów gimnazjum i ósmej klasy szkoły podstawowej na II. Powiatowym Festiwalu Nauki. Dziękujemy za duże zainteresowanie festiwalem

i zgłoszenie swojego udziału w nim. W trosce o bezpieczeństwo uczestników prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i bezwzględne dostosowanie się do nich:

Prezentacje odbywają się w 3 miejscach równocześnie i trwają po 45 minut każda. Do każdej grupy po przybyciu na parking podejdzie nauczyciel – przewodnik z ZS W. Goetla wraz z uczniem.

(W przypadku licznych grup będzie to kilku nauczycieli i kilku uczniów). Nauczyciel ten przywita się

z grupą, zapozna się z listą uczestników z danej klasy, rozdzieli obowiązkowe opaski. Te opaski uczestnicy (uczniowie) muszą mieć założone w widocznym miejscu na ręce przez cały czas pobytu festiwalu. Nauczyciel przedstawi program zwiedzania dla konkretnej grupy. Następnie grupa uda się z nim do konkretnych miejsc ekspozycji. Informujemy, iż nie ma żadnej możliwości zmiany harmonogramu zwiedzania ani też samodzielnego opuszczania miejsc, w których odbywa się festiwal.

Bardzo prosimy o punktualne przybycie na miejsce zbiórki, jak niżej:

Grupa 1           8.00 -11.00              zbiórka na parkingu za starostwem!!!! o godz.7.50

Grupa 2           11.00 -14.00             zbiórka na parkingu koło kościoła!!!! o godz.10.50

Apelujemy o dostosować się do powyższych wskazówek!! Prosimy nie zatrzymywać autokarów przed ZS W. Goetla ( jest to naruszenie przepisów ruchu drogowego, ponadto zagraża bezpieczeństwu uczestników festiwalu)

W załączniku do niniejszego komunikatu znajdują się plany sytuacyjne dojazdu na miejsca zbiórki!!!

Plan dojazdu 1

Plan dojazdu 2